دوره های آموزشی
فراخوان ثبت نام دوره های آموزشی

اتحادیه سراسری باغبانی ایران با هدف افزایش دانش در زمینه باغبانی و کاشت داشت و برداشت محصول در نظر دارد دوره های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید چنانچه از قبل کاربر ما هستید کافیست وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت دوره های آموزشی ثبت نام دوره را انجام دهید در غیر این صورت پس از ثبت نام در سامانه میتوانید در پنل کاربری خود به این قسمت دسترسی داشته باشید

دوره های آموزشی
عنوان استاندارد مشاغل عنوان دوره/پودمان مدت روز ساعت نظری ساعت عملی
بلایای طبیعی (باغی) ابیاری و تغذیه گیاهی برای کاهش خسارات سرمازدگی در باغات 2 6 6
هرس و پیوند گیاهان انواع پیوند های متداول در مو 6 18 18
تولید کننده گردو پیوند نهال گردو 2 6 6
هرس و پیوند گیاهان پیوند درختان دانه دار و هسته دار 3 6 12
تولید زیتون پیوند درختان زیتون به منظور تغییر ارقام 2 6 6
مدیریت باغات گرمسیری و نیمه گرمسیری پیوند درختان میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری 3 6 6
مدیریت باغات سردسیری و خشک پیوند سرشاخه کاری بادام 2 6 6
مدیریت باغات گرمسیری و نیمه گرمسیری تغذیه تخلستانها و تأثیر آن بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما 2 6 6
نولید کننده نهال عملیات داشت و پیوند 3 6 12
مدیریت باغات گرمسیری و نیمه گرمسیری فیزیولوژی تغذیه درختان مرکبات و کاربرد واکس در میوه 2 6 6
مدیریت باغات گرمسیری و نیمه گرمسیری مدیریت تغذیه، آبیاری و هرس درختان کیوی 2 6 6
هرس و پیوند گیاهان هرس کار انار 6 12 24
هرس و پیوند گیاهان هرس مو 6 18 18
هرس و پیوند گیاهان هرس، پیوند و جوان سازی باغات پسته 2 6 6